Mikä osuuskunta?

Generaattori on alun perin yliopiston lähipiirissä syntynyt, moniammatillinen työosuuskunta, joka aloitti toimintansa Jyväskylässä helmikuussa 2005. Osuuskunnan päätavoite alun perin oli jäsenistön työllistyminen ja palkanmaksun järjestäminen.

Kuluneessa yli puolessa vuosikymmenessä Generaattorin jäsenmäärä on yli kaksinkertaistunut ja toiminta vakiintunut. Osuuskunnan jäsenet ovat kukin oman alansa asiantuntijoita.

Osuuskunta on itsenäinen henkilöyhteisö, johon jäsenet ovat liittyneet vapaaehtoisesti toteuttaakseen yhteisesti omistamansa ja demokraattisesti hallitsemansa osuuskuntamuotoisen yrityksen avulla taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tarpeitaan ja tavoitteitaan.

Osuuskuntien perustana ovat omatoimisuuden, omavastuisuuden, demokratian, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden arvot. Kuten perustajansa osuustoimintaliikkeen jäsenet uskovat rehellisyyden, avoimuuden, yhteiskunnaallisen vastuun ja muista ihmisistä välittämisen eettisiin arvoihin.

Osuuskuntatoiminnan periaatteet:

  • vapaaehtoinen ja avoin jäsenyys
  • demokraattinen jäsenhallinto
  • jäsenten taloudellinen osallistuminen
  • itsenäisyys ja riippumattomuus
  • koulutus, oppiminen ja viestintä
  • osuuskuntien keskinäinen yhteistyö
  • vastuu toimintaympäristöstä

Osuuskuntaperiaatteiden mukaisesti toiminnan tavoitteena ei ensisijaisesti ole voiton tavoittelu, vaan työn tekemisen mahdollistaminen pitkällä aikavälillä, jatkuva jäsenistön ammattitaidon kehittäminen ja tiedon vaihto.